Restrukturyzacja kredytu – czym jest i jak o nią wnioskować?

Restrukturyzacja kredytu to możliwość wprowadzenia do wcześniej podpisanej umowy zmian. Mogą one dotyczyć wysokości kredytu czy okresu kredytowania. Aby wnioskować o nowe warunki umowy, należy napisać pismo o restrukturyzację długu. Dokument powinniśmy skierować do naszego wierzyciela. Jakie informacje powinny znaleźć się we wniosku?

Co to jest restrukturyzacja kredytu?

Restrukturyzacją kredytu nazywamy możliwość wniesienia zmian we wcześniej podpisaną umowę. Restrukturyzacja nie musi dotyczyć wyłącznie zobowiązania bankowego. Możemy wnioskować także o zmianę warunków pożyczki na raty.

Istnieją dwie sytuacje, w których najczęściej decydujemy się restrukturyzację długu. Są to:

 • powstanie na naszym koncie zadłużenia lub świadomość jego powstania w najbliższym czasie;
 • chęć przedterminowej spłaty pożyczki czy kredytu.

Dzięki restrukturyzacji długu zyskujemy dodatkowy czas na zebranie potrzebnych na spłatę zobowiązania pieniędzy. Dzięki temu, że możemy negocjować z wierzycielem nowe postanowienia dotyczące pożyczki, oferta dopasowana jest do naszych aktualnych możliwości finansowych. Nie zapominajmy jednak o tym, restrukturyzacja zadłużenia wiąże się z dodatkowymi opłatami. Jest to wynik m.in. wydłużenia okresu kredytowania. Cena zmian warunków umowy zależy od polityki firmy, która świadczy dla nas usługi.

Jak napisać wniosek o restrukturyzację kredytu?

Wszelkie zmiany do podpisanej wcześniej umowy zobowiązania możemy wnieść wyłącznie pisemnie. Oznacza to, że chcąc zmienić warunki zobowiązania pieniężnego, będziemy musieli stworzyć specjalny dokument. Należy go skierować do naszego wierzyciela. Wniosek o restrukturyzację kredytu warto napisać samodzielnie. Będzie on bardziej wiarygodny. Pismo powinno zawierać dokładną i prawdziwą argumentację naszej prośby.

Co istotne, wniosek o restrukturyzację kredytu nie musi być napisany wyłącznie w sytuacji kryzysowej. Zmiany w umowie zobowiązania możemy wprowadzić również wtedy, gdy np. uzyskaliśmy awans i jesteśmy w stanie płacić miesięcznie więcej, niż zostało to wcześniej ustalone z kredytodawcą. Warto jednak zgłosić uprzednio swój zamiar usługodawcy.

Restrukturyzacja zadłużenia – wzór pisma

Pismo o restrukturyzację zadłużenia możemy napisać samodzielnie. Istnieją jednak w sieci gotowe wzory dokumentu. Zawierają one następujące elementy:

 • dane wierzyciela;
 • dane osoby zadłużonej;
 • informacje o sprawie, której dotyczy wniosek;
 • przedstawienie aktualnej sytuacji dłużnika wraz z propozycją jej rozwiązania;
 • propozycję nowego okresu kredytowania oraz odpowiadającej w danym momencie dłużnikowi wysokości rat zobowiązania;
 • określenie oraz potwierdzenie obecnej sytuacji materialnej;
 • poświadczenie otrzymywania stałego dochodu (może on pochodzić z różnych umów);
 • potwierdzenie braku zatrudnienia lub utraty pracy (może to być wypis ze szpitala czy zwolnienie lekarskie);
 • podpis dłużnika.

Formy restrukturyzacji zadłużenia

Jedną z form restrukturyzacji długu są wakacje kredytowe. To możliwość zawieszenia obowiązku spłaty kredytu na kilka miesięcy. Po ich upływie mamy do wyboru dwie opcje:

 • płacimy raty powiększone o czas, kiedy nie dokonywaliśmy spłaty długu;
 • okres kredytowania zostaje wydłużony, jednak raty pozostają w niezmiennej wielkości.

Zmiany w umowie kredytowej wprowadzimy także dzięki refinansowaniu długu. To możliwość wzięcia nowego kredytu czy pożyczki w firmie, która współpracuje z naszym wierzycielem. Nowe, korzystniejsze warunki kredytowe mają pozwolić na regulację obecnego zobowiązania.

Kredytodawcy oferują również możliwość konsolidacji długu. To opcja połączenia kilku mniejszych zobowiązań w jedno. Jego warunki dopasowane będą do naszej aktualnej sytuacji finansowej. Ma to ułatwić spłatę kredytu.

Restrukturyzacja długu a zdolność kredytowa

Decydując się na restrukturyzację kredytu warto wiedzieć, czy ma ona wpływ na naszą zdolność kredytową. Restrukturyzacja nie wpływa niekorzystnie na naszą historię finansową widniejącą w bazach dłużników. Działanie te zostaje jednak odnotowane. W bazie BIK pojawi się jedynie wpis o zmianie warunków kredytu. Będzie to informacja mówiąca o tym, że w porę zareagowaliśmy na pogarszającą się zdolność kredytową.

Jak możemy sprawdzić naszą zdolność finansową? Możemy skontaktować się z naszym wierzycielem lub pobrać raport BIK. Dzięki uzyskanym informacjom szybko stwierdzimy, czy nadal stać nas na pożyczkę. Warto w taki sposób kontrolować swoje możliwości finansowe, aby nie wpaść w spiralę zadłużenia próbując spłacać zaległości kolejnymi pożyczkami.