Odstąpienie od umowy pożyczki – kiedy można odstąpić?

Odstąpienie od umowy pożyczki to rezygnacja ze współpracy z pożyczkodawcą. Może ona nastąpić wtedy, gdy pożyczka okaże się dla nas zbędna lub jeśli nie płacimy jej rat. Wypowiedzenie umowy pożyczki następuje ze strony pożyczkodawcy. Jak wygląda wzór odstąpienia od umowy pożyczki?
Odstąpienie od umowy jest możliwe w 14 dni od podpisania dokumentu

Rezygnacja z pożyczki – w jakich sytuacjach?

Odstąpienie od umowy pożyczki to rezygnacja ze współpracy z pożyczkodawcą oraz instytucją finansową, którą reprezentuje. Pamiętajmy, że odstąpienie od umowy np. pożyczki na raty musi być zgodne z prawem, a więc powinniśmy spełnić jego wszystkie warunki, które zawarte zostały w podpisanych przez nas wcześniej dokumentach.

Odstępujący powinien:

 • złożyć odpowiednie dokumenty (w tym przypadku odstąpienie od umowy pożyczki) u pożyczkodawcy;
 • zwrócić wcześniej pożyczone pieniądze;
 • zwrócić odsetki powstałe w okresie kredytowania;
 • zapłacić ewentualną karę pieniężną za niewywiązanie się z przekroczenie warunków odstąpienia;

Pamiętajmy, że odstąpić od pożyczki możemy np. wtedy, gdy uznamy, że jej kwota jest za wysoka lub wybraliśmy niewłaściwy okres kredytowania. Rozwiązanie umowy może nastąpić także wtedy, gdy uznamy, że pożyczka jest nam rzeczywiście niepotrzebna. Co ważne, nie musimy w ogóle podawać powodu rezygnacji z pożyczki.

Ile mamy czasu na odstąpienie od umowy?

Aby odstąpienie od umowy pożyczki przebiegło zgodnie z prawem, powinniśmy pamiętać o nieprzekraczalnym terminie. Wynosi on 14 dni. Jeśli do tego czasu nie złożymy odpowiednich dokumentów u swojego pożyczkodawcy, spotkają nas poważne konsekwencje. Będziemy musieli uiścić karę pieniężną.

Rezygnując z pożyczki mamy 30 dni na rozliczenie się z naszym pożyczkodawcą. Pamiętajmy, że on także powinien zwrócić nam prowizję i opłaty poniesione w trakcie trwania umowy, np. opłatę za ubezpieczenie pożyczki. Robi to pod warunkiem, że zaakceptuje nasz wniosek.

Odstąpienie od umowy pożyczki – elementy

Dokument, który mówi o tym, że zamierzamy zrezygnować ze współpracy z pożyczkodawcą jest kluczowym dokumentem, który rozstrzygnie naszą sprawę. Powinien on zawierać kilka ważnych elementów. Należą do nich:

 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • numer PESEL;
 • dane kontaktowe;
 • firmę, z którą zawarliśmy umowę;
 • rodzaj i numer umowy;
 • datę zawarcia umowy pożyczki.

Pominięcie któregoś z elementów może sprawić, że nasza prośba nie zostanie rozpatrzona. Tym samym będziemy zobowiązani do spłaty pożyczki.

Wzór odstąpienia od umowy pożyczki

Wzór odstąpienia od umowy pożyczki znajdziemy w internecie, a także dokumentach, które otrzymaliśmy od naszego pożyczkodawcy w dniu zawiązywania transakcji. Nie musimy więc konstruować treści dokumentu samodzielnie. Wystarczy, że w gotowe rubryki wpiszemy najważniejsze dane.