Ile wynoszą odsetki ustawowe?

Jeśli nie spłacimy na czas kredytu lub pożyczki, do ich kosztu doliczone zostaną odsetki. Wynoszą one 7 proc. w skali roku. Jak obliczyć wysokość maksymalnych odsetek? W tym celu należy skorzystać ze specjalnego wzoru matematycznego. Musimy jednak znać kilka danych dotyczących naszego zadłużenia. Pamiętajmy, że o wartość odsetek za zwłokę możemy zapytać naszego wierzyciela.
Przeczytaj tekst o odsetkach ustawowych!

Odsetki ustawowe – czym są?

Wiele osób korzysta z produktów, które oferuje rynek finansowy. Klienci najczęściej sięgają po pożyczki na raty czy kredyty. Musimy być jednak świadomi, że nieterminowa regulacja zadłużenia niesie za sobą poważne konsekwencje. Jedną z nich jest naliczenie odsetek. Czym one są?

Odsetki ustawowe to jedna z form odszkodowania w przypadku niewywiązania się z umowy transakcji pieniężnej. Od wysokości odsetek zależy wysokość dochodzonej kary. Przez to, że ustanowiona została jedna wartość odsetek, zarówno wierzyciel, jak i dłużnik nie muszą dochodzić swoich strat. Wystarczy, że wykażą okres zwłoki w spłacie. Następnie mogą ubiegać się o zwrot należności.

Art. 481 kodeksu cywilnego mówi, że ”jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.” Oznacza to, że bez względu na szkody powstałe w wyniku opóźnienia w spłacie, wierzycielowi należy się wypłata odsetek.

Ile wynoszą odsetki ustawowe?

Warto wiedzieć, że odsetki za opóźnienie wynoszą 7. proc na rok. Mogą nam zostać naliczone wtedy, gdy zignorujemy termin płatności czy zbagatelizujemy monity wzywające nas do zapłaty.

Co ważne, pożyczkodawca nie ma obowiązku poinformowania nas o opłatach doliczonych do naszego rachunku. Wszelkie wskazówki dotyczące naliczania odsetek zostały zawarte w umowie pożyczki. Każdy pożyczkobiorca powinien się z nią zapoznać jeszcze przed jej podpisaniem.

Jak obliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie?

Jeśli nie dotrzymaliśmy terminu płatności, zostały nam naliczone odsetki za opóźnienie w spłacie. Pamiętajmy, że ich wysokość odsetek maksymalnych możemy obliczyć samodzielnie. Posłuży nam do tego specjalny wzór matematyczny:

kwota zaległości x liczba dni zwłoki x wysokość stawki odsetek
__________________________________________________
365 dni

Musimy mieć na uwadze, że otrzymany wynik może nie być miarodajny. Jeśli chcemy poznać swoją dokładną historię kredytową oraz wysokość zadłużenia, powinniśmy skontaktować się z pożyczkodawcą. Ten nie tylko wskaże na wysokość odsetek doliczonych do naszego rachunku, ale również całkowitą wysokość długu oraz możliwości jego spłaty.

Obliczanie odsetek ustawowych – kalkulator odsetek maksymalnych

Jeśli chcemy w krótkim czasie dowiedzieć się o wysokości odsetek ustawowych, które zostały doliczone do naszego długu, możemy skorzystać z kalkulatora odsetek maksymalnych. Dostępny jest on online. Aby wykonać obliczenia, wystarczy posiadać informacje dotyczące:

  • kwoty naszej pożyczki czy kredytu;
  • terminu spłaty wskazanego w umowie;
  • faktycznego terminu spłaty zadłużenia.

Korzystanie z kalkulatora odsetek maksymalnych jest wygodne, ponieważ uwzględnia od dni ustawowo wolne od pracy. Możemy więc być pewni, że ostateczna kwota do zapłaty będzie rzeczywista.

Czy możliwe jest umorzenie odsetek?

Odsetki ustawowe za opóźnienie w spłacie nie są wysokie. Jeśli jednak zostały nam naliczone, warto pomyśleć o naszej zdolności kredytowej. Każde zadłużenie sprawia, że się ona pogarsza. Co za tym idzie, stajemy się mniej wiarygodni w oczach pożyczkodawcy. Pamiętajmy, że w takiej sytuacji mamy możliwość ubiegania się o umorzenie odsetek.

Możemy to zrobić tworząc specjalne podanie. Musi być ono skierowane do naszego wierzyciela. W dokumencie tym powinny się znaleźć takie informacje jak:

  • dane dłużnika;
  • dane prywatnego wierzyciela, firmy pożyczkowej lub banku;
  • określenia stosunku prawnego, z którego wynika dług i jego odsetki;
  • dokładna suma długu oraz wynikające z niego odsetek karne;
  • uzasadnienie wniosku;
  • zapewnienia o terminowej spłacie pozostałych rat;
  • załączniki – wszystkie dokumenty, które potwierdzą umotywowanie wniosku.

Podanie o umorzenie odsetek warto napisać samodzielnie. Pamiętajmy o wskazaniu rzeczywistego powodu, przez który nie wywiązaliśmy się z terminowej spłaty długu. Pożyczkodawca musi mieć pewność, że nie będzie oszukany.