Co to jest KRD i jak sprawdzić siebie?

KRD to Krajowy Rejestr Długów, który służy wymianie informacji gospodarczej. KRD gromadzi, przechowuje oraz udostępnia dane odnośnie do dłużników oraz terminowych płatników. Aby sprawdzić siebie w KRD, należy przejść przez kilka prostych etapów. W pierwszej kolejności trzeba wejść na stronę internetową bazy dłużników. Co należy zrobić w następnych etapach?
KRD jest największym rejestrem dłużników w Polsce

Spis treści:

Co to jest KRD? Jak sprawdzić czy jestem w KRD?

 1. Definicja KRD.
 2. Jak sprawdzić czy jestem w KRD?
 3. Jak sprawdzić firmę w KRD?
 4. Jak wpisać dłużnika do KRD?
 5. Ile kosztuje wpisanie dłużnika do rejestru?

KRD-co to jest?

KRD to największa w Polsce platforma służąca wymianie informacji gospodarczej. Zajmuje się gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych odnośnie do sytuacji finansowej osób fizycznych oraz przedsiębiorców. Krajowy Rejestr Długów rozpoczął swoją działalność 4 sierpnia 2003 roku w oparciu o Ustawę o udostępnianiu danych gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Baza dłużników przechowuje dane dotyczące nieuregulowanych zobowiązań finansowych oraz terminowej spłaty otrzymanych produktów finansowych, na przykład pod postacią pożyczki na raty.

Do dnia dzisiejszego z KRD pobrano już 180 000 000 raportów dotyczących umieszczonych w bazie dłużników. Od 14 czerwca 2010 roku z usług KRD mogą korzystać:

 • podmioty gospodarcze,
 • osoby fizyczne,
 • samorządy,
 • administracja,
 • sektor mieszkaniowy.

Jak sprawdzić siebie w KRD?

Każdy konsument może sprawdzić, czy został umieszczony w KRD. Podobną opcję oferuje również Biuro Informacji Kredytowej. Aby sprawdzić siebie w KRD, wystarczy przejść przez łatwy proces składający się z kilku etapów. Od czego zacząć?

 • Krok 1: należy wejść na stronę internetową Krajowego Rejestru Długów,
 • Krok 2: należy wybrać opcję Panel klienta,
 • Krok 3: w następnej kolejności należy nacisnąć Załóż konto,
 • Krok 4: niezbędne jest podanie swoich podstawowych danych,
 • Krok 5: kolejny etap to potwierdzenie zgodności danych oraz zaznaczenie pól ze zgodami,
 • Krok 6: po aktywacji konta, należy przejść do Panelu Klienta i wybrać opcję Dla Konsumenta,
 • Krok 7: kolejny etap to podanie numeru PESEL oraz hasła podanego przy rejestracji,
 • Krok 8: w dalszej kolejności należy dokonać opłaty weryfikacyjnej bądź przesłać skan dowodu,
 • Krok 9: po potwierdzeniu zgodności danych, należy nacisnąć Sprawdź mój PESEL.

Raport o Sobie będzie gotowy w ciągu kilku minut po wybraniu opcji Sprawdź mój PESEL. Aby go zobaczyć, należy przejść do zakładki Raporty w menu głównym. Każdy konsument ma możliwość sprawdzenia siebie za darmo w KRD raz na 6 miesięcy. To bardzo pomocne rozwiązanie, które pomoże konsumentowi również w sprawdzeniu swojej zdolności kredytowej.

Jak sprawdzić firmę w Krajowym Rejestrze Długów?

Przedsiębiorca, którego celem jest podjęcie współpracy z nowym klientem, powinien go najpierw sprawdzić w KRD. Jak sprawdzić firmę w rejestrze? Podobnie jak w przypadku sprawdzania siebie, wystarczy kilka prostych kroków. Zapoznaj się z nimi!

 • Etap 1: należy wejść na stronę KRD,
 • Etap 2: kolejny krok to wybór zakładki Sprawdź wiarygodność firmy,
 • Etap 3: w następnej kolejności należy wybrać przycisk Sprawdź,
 • Etap 4: trzeba zalogować się do Panelu Klienta i podać NIP danej firmy,
 • Etap 5: kolejny krok to dokonanie opłaty za zleconą usługę,
 • Etap 5: Raport o firmie będzie dostępny po zaksięgowaniu opłaty,
 • Etap 6: należy ponownie zalogować się do Panelu Klienta ,
 • Etap 7: trzeba wybrać przycisk Twoje Raporty,
 • Etap 8: należy pobrać Raport zamieszczony w formacie PDF.

Opłaty za wykonaną usługę można dokonać za pośrednictwem płatności online lub przelewu na podany numer konta. W tytule przelewu konieczne jest umieszczenie numeru wniosku, za który dokonywana jest płatność.

Jak wpisać dłużnika do KRD?

Dłużnik, który zalega z płatnościami wobec wierzyciela, może zostać umieszczony w Krajowym Rejestrze Długów. Aby zostać wpisanym do KRD, należy posiadać niespłacone zobowiązanie finansowe w wysokości 200 zł, które jest wymagalne min. od 30 dni (w przypadku konsumenta) lub min. 500 zł (w przypadku przedsiębiorcy).

Umieszczenie dłużnika w KRD wiąże się z przejściem przez kilka etapów. Jak wyglądają poszczególne kroki?

 • Krok 1: należy zalogować się na swoje konto oraz wypełnić formularz w zakładce Dopisywanie/Dopisz Dłużnika,
 • Krok 2: na podany przy rejestracji adres, osoba sprawdzająca otrzyma umowę od KRD umożliwiającą upublicznienie danych dłużnika w KRD,
 • Krok 3: należy podpisać umowę oraz odesłać jej egzemplarz w załączonej kopercie na koszt KRD wraz ze skanem dowodu osobistego,
 • Krok 4: po otrzymaniu dokumentu, KRD wyśle do dłużnika ostrzeżenie o zamiarze przekazania jego danych do KRD,
 • Krok 5: po upływie 14 dni od momentu wysłania do dłużnika ostrzeżenia o umieszczeniu go w bazie, KRD wysyła zapytanie do sprawdzającego o potwierdzenie chęci upublicznienia danych o dłużniku w KRD,
 • Krok 6: po upublicznieniu danych dłużnika, KRD wyśle do niego informację o umieszczeniu go w bazie.

Statystyki bazy pokazują, iż 53 proc. osób, które nie uregulowały zobowiązań finansowych w czasie nie dłuższym niż rok od terminu spłaty, regulują płatności zaraz po ostrzeżeniu o możliwości trafienia do KRD.

Ile kosztuje wpisanie dłużnika do KRD?

Krajowy Rejestr Długów stworzył cennik, w którym znajdują się ceny usług zawartych w ofercie bazy dłużników. Co można sprawdzić za darmo, a za co należy uiścić opłatę?

Poniższa tabela przedstawia liczbę usług oraz ceny dotyczące pakietu Biznes Debiut. Do kwot umieszczonych poniżej należy również doliczyć opłatę miesięczną w wysokości 350 zł.

Rodzaj usługi Liczba usług Cena
Sprawdzanie kontrahentów (przez www lub aplikację mobilną) 5 24 zł
Włączenie stałego monitoringu kolejnych kontrahentów (dziennie za kontrahenta) 5 0,10 zł
Dopisywanie informacji o dłużnikach bez ograniczeń 0 zł
Usuwanie informacji o dłużnikach 1 69 zł
Dodawanie informacji pozytywnej o kontrahentach bez ograniczeń 0 zł
Poinformowanie kontrahenta o nawiązaniu współpracy z KRD BIG SA bez ograniczeń 0 zł
Sprawdzanie własnej firmy bez ograniczeń 0 zł