5 sposobów na budowanie pozytywnej historii kredytowej

Pozytywna historia kredytowa ma duży wpływ na decyzję kredytową banku lub firmy pożyczkowej. Osoba, która chce zaciągnąć kredyt lub pożyczkę, powinna rozpocząć budowanie pozytywnej historii kredytowej. Od czego zacząć? Pierwszym, a zarazem najważniejszym sposobem na zbudowanie historii kredytowej, jest terminowe regulowanie zaciągniętych zobowiązań finansowych. Co jeszcze może w tym pomóc? Odpowiedź znajdziesz w poniższym tekście.
Sprawdź jak zbudować historię kredytową.

Czym jest historia kredytowa?

Historia kredytowa to wszystkie informacje dotyczące zobowiązań finansowych danej osoby, które zostały zgromadzone w BIK – u. Odnoszą się one zarówno do uregulowanych kredytów, pożyczek ratalnych jak i do aktualnie spłacanych produktów finansowych. Pozytywna historia kredytowa wiąże się z wiarygodnością kredytową konsumenta. To stopień zaufania odnoszący się do sytuacji kredytowych danej osoby.

Historia kredytowa dotyczy wszystkich zaciągniętych zobowiązań finansowych. Odnosi się zatem nie tylko do kredytów, ale również pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych. Obejmuje także debety na koncie, limity i karty kredytowe.

Ważne! Historia kredytowa dotycząca danego konsumenta nie jest sprawdzana jednokrotnie. Dane odnoszące się do jego osoby podlegają weryfikacji przy każdym wnioskowaniu o dany produkt finansowy.

Jak zbudować pozytywną historię kredytową?

Stworzenie pozytywnej historii kredytowej to zadanie dla cierpliwych osób, które w odpowiedzialny sposób podchodzą do realizacji wyznaczonych celów. Wysiłek włożony w budowanie pozytywnej historii kredytowej pozwoli konsumentom na uzyskanie zobowiązania finansowego na dogodnych warunkach. Mogą oni wówczas negocjować z bankiem wysokość marży czy prowizji bankowej.

Osoba, która decyduje się na zaciągnięcie kredytu czy pożyczki, powinna mieć na uwadze fakt, iż nie tylko odpowiednia zdolność kredytowa wpływa na decyzję firmy pożyczkowej czy banku. Istotną rolę odgrywa tutaj pozytywna historia kredytowa. Specjalnie dla zainteresowanych, zebraliśmy w jednym miejscu kilka sposobów, które pozwolą na zbudowanie pozytywnej historii kredytowej. Zapoznaj się z nimi!

Spłacaj zobowiązania finansowe w terminie!

Posiadasz zaciągnięte wcześniej zobowiązania finansowe? Postaraj się więc regulować kolejne raty w terminach określonych w umowie pożyczki. Biuro Informacji Kredytowej potwierdza fakt, iż posiadanie przez konsumenta opóźnień lub zaległości w spłacie, jest czynnikiem w największym stopniu wpływającym na historię kredytową.

Regulowanie zobowiązań finansowych w terminie to najważniejszy parametr związany ze scoringiem bankowym. To ocena konsumencka przyznawana w punktach (od 1 do 100), której dokonuje BIK. Pozwala ona analitykom kredytowym na rozpatrzenie złożonego przez konsumenta wniosku.

Przykład: 80 punktów w scoringu BIK oznacza, iż potencjalny kredytobiorca otrzymał bardzo dobry wynik. Jeżeli bank przyznał mu na przykład 60 punktów, scoring jest dobry. Co to oznacza w praktyce? Im więcej punktów otrzyma klient, tym większe są jego szanse na otrzymanie kredytu gotówkowego na dogodnych warunkach.

Zdecyduj się na kartę kredytową!

Pozytywna historia kredytowa jest związana z obecnością danej osoby w BIK – u. Jednym z najłatwiejszych sposobów na znalezienie się w bazie, jest wyrobienie karty kredytowej. Stereotypy związane z tym produktem finansowym utwierdziły konsumentów w przekonaniu, że karta kredytowa stanowi zagrożenie i przyczynia się do kłopotów finansowych. To błędne myślenie!

Karta kredytowa może mieć pozytywny wpływ na historię kredytową. Wystarczy racjonalnie gospodarować zgromadzonymi na niej środkami – spłacać zadłużenie w terminie i nie korzystać z niej zbyt często. Niektóre banki proponują konsumentom kartę kredytową jako sposób na uzyskanie kredytu nieoprocentowanego, czyli tzw. grace period. To okres bezodsetkowy (trwający ok. 56 dni), który pozwala konsumentowi na spłatę całego zadłużenia w ostatnim dniu rozliczeniowym bez konieczności spłaty odsetek.

Ważne! Limit na karcie kredytowej przyczynia się do obniżenia zdolności kredytowej konsumenta, dlatego też, przed zaciągnięciem zobowiązania finansowego, należy pamiętać o zamknięciu karty kredytowej.

Pomyśl o debecie na rachunku

Kolejny sposób na budowanie pozytywnej historii kredytowej to złożenie wniosku o debet na rachunku bankowym. Debet “przypięty” do konta bankowego klienta pozwoli mu na wykazanie się odpowiedzialnością konsumencką. Stwarza również podstawę do zdobycia zaufania ze strony banku czy firmy pożyczkowej.

Zazwyczaj debet na rachunku bankowym wynosi kilka tysięcy złotych, jednak nawet najniższa suma jest odnotowana w Biurze Informacji Kredytowej jako zaciągnięte zobowiązanie finansowe. Klient, który posiada debet na koncie i regularnie go spłaca, pokazuje instytucji bankowej, iż jego płynność finansowa znajduje się na dobrym poziomie.

Osoba posiadająca debet na rachunku może też w ogóle z niego nie korzystać. Tym samym buduje opinię rzetelnego konsumenta, który mimo takiej możliwości, nie zadłuża się.

Zastanów się nad zakupem na raty

Dobrą alternatywną dla pożyczki długoterminowej, może być zakup na raty, na przykład sprzętu AGD, nowych mebli czy kompletu biżuterii. Zakup na raty korzystnie wpływa na ocenę zdolności kredytowej konsumenta oraz pozytywną historię kredytową tylko pod jednym warunkiem. Jakim? Ma on istotne znaczenie, jeżeli konsument spłaca raty w określonych terminach.

Ważne! Zakup na raty pozwala kredytobiorcy na rozłożenie spłaty na okres kilkunastu, a niekiedy nawet kilkudziesięciu miesięcy. Warto zatem dokładnie sprawdzić oferty poszczególnych sprzedawców przed zakupem na raty.

Regularnie sprawdzaj BIK!

Konsument, którego celem jest budowanie pozytywnej historii kredytowej, powinien chociaż raz do roku sprawdzić swoją ocenę punktową w Biurze Informacji Kredytowej. W tym celu niezbędne jest pobranie Raportu BIK. Zawiera on nie tylko scoring punktowy dotyczący danego konsumenta, ale też informacje o jego wszystkich zobowiązaniach finansowych.

Mogą mieć miejsce sytuacje, kiedy to dane znajdujące się w BIK – u nie zostaną zaktualizowane. Konsument już jakiś czas temu uregulował posiadane zobowiązanie finansowe, a w rejestrze nadal widnieje jako dłużnik. Warto wówczas domagać się aktualizacji starych danych.

Czym jest baza BIOZ?

Biuro Informacji o Zapytaniach to baza przechowująca wszelkie zapytania, które klient złożył w banku lub w firmie pożyczkowej. Należy mieć na uwadze fakt, iż zawarte w biurze informacje są nieustannie aktualizowane. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli konsument złożył zapytanie na przykład o kredyt hipoteczny w kilku bankach, wszystkie instytucje mogą się o tym dowiedzieć.

Dwa bądź trzy zapytania złożone przez konsumenta w krótkim czasie nie mają dużego wpływu na historię kredytową. Jednak zbyt duża liczba zapytań może przyczynić się do znalezienia się konsumenta w dość nieciekawej sytuacji. Instytucja bankowa może wówczas podejrzewać wnioskodawcę o próbę wyłudzenia dużej kwoty pieniędzy.